היתה ממלכה מאוחדת?

הויכוח בין המינימלסטים למקסימליסטים האם היתה ממלכת ישראל מאוחדת של דוד ושלמה? או שישראל ויהודה היו תמיד ממלכות נפרדות?

מאת Kingdom of Israel 1020 map.svg: *Regno di Davide.svg: RobertoReggi:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18791225

קיומה של ממלכה מאוחדת תחת המלכים דוד ושלמה כפי שמתואר בתנ"ך היה נושא לוויכוח מתמשך בין ארכיאולוגים וחוקרי מקרא. השאלה נסובה אם הייתה ממלכה גדולה וריכוזית במאה ה-10 לפני הספירה, כפי שמתאר התנ"ך, או שמא תהליך האיחוד והקמת המדינה התרחש מאוחר יותר.

תיאוריית "הכרונולוגיה הנמוכה" של ישראל פינקלשטיין טוענת שהעדויות הארכיאולוגיות לממלכה ריכוזית מהותית לא מופיעות עד המאה ה-9 לפני הספירה, שהיא מאוחרת מהתאריכים התנ"כיים המסורתיים לדוד ושלמה. הדבר יצביע על כך שאם דוד ושלמה אכן היו קיימים, ייתכן שממלכותיהם היו קטנות ופחות ריכוזיות ממה שהמקרא מציע.

עם זאת, ארכיאולוגים וחוקרים אחרים טוענים ל"כרונולוגיה גבוהה", המצביעים על כך שיש מספיק ראיות לתמוך בקיומה של ממלכה מאוחדת במאה ה-10 לפני הספירה, בהתאם לנרטיב המקראי.