עטרות חירבת עטרוז

ערך בהקמה

ח'רבת עטרוז, היא עטרות המקראית, היא אתר ארכאולוגי במחוז מדבא, ירדן. האתר היה מיושב בתקופת הברזלהתקופה ההלניסטית, התקופה הרומית והתקופה המוסלמית. באתר התגלה מקדש מואבי המתוארך לאמצע ה-9 עד תחילת המאה ה-8 לפני הספירה, הקשור בטקסט המופיע במצבת מישע ולכיבוש המואבי של עטרות מידי שבט גד.