תל אסור

תל אסור הוא אתר ארכאולוגי קדום בוואדי ערה (נחל עירון) ליד כפר פינס וסמוך לאתר ההנצחה לחללי משמר הגבול . בימי קדם הוא שכן סמוך לדרך הים. שטחו כ-40 דונם והוא מתנשא לגובה של 11-7 מטר מעל פני הים. השם העברי נלקח מן השם בערבית – תל אסוויר, "תל הפנינים".

זכויות יוצרים: By Hanay – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11931482

בסקר הר מנשה בראשותו של פרופ' אדם זרטל נמצאו באתר ממצאים ארכאולוגים מתקופת הברונזה התיכונה, מתקופת הברזל, ומהתקופה הפרסית. זרטל חשף חומה בגובה של 3.5 מטר ובבסיסה ריצוף מרשים. בניגוד למערכות הביצור מתקופה זו שנמצאו בחוף א"י שהיו בנויות לבני טין, זו בתל אסור בנויה אבן.

בחפירות בשנים 2013-2010, בראשותו של ד"ר שי בר מאוניברסיטת חיפה נמצאו ממצאים מתקופת הברונזה התיכונההברונזה המאוחרתהברזל וההלנסטית. באיזור בו נסלל כביש 6 נתגלה בית הקברות של האתר ובו שלדים רבים, וכלי מנחה שונים.