תל עירני

מיקום וזיהוי:
תל ערני (תל אש-שייח אחמד אל-אריני) הוא אחד מאתרי העתיקות המשמעותיים ביותר בחלק המזרחי של מישור החוף. הוא ממוקם בקילומטר 19 על הכביש המחבר את כביש החוף (ליד אשקלון) עם בית גוברין. האתר מורכב משלושה חלקים: האקרופוליס, המרפסת הגבוהה והמרפסת התחתונה. האקרופוליס מתנשא לגובה של 32 מטרים מעל המישור שמסביב.

By Avishai Teicher (Hebrew Wikipedia), on 21 December 2008 – Creative Commons, Hebrew

הקשר היסטורי:
האתר זוהה בתחילה עם ליבנה ואחר כך עם גת פלשתים. עם זאת, ראיות לאחר מכן פסלו את הזיהויים הללו, והאתר שונה לשם תל ערני. טרם הוצע זיהוי מקובל לתל ערני.

היסטורית החפירות:
שש עונות של חפירות נערכו בין השנים 1956 ל-1961 על ידי מחלקת העתיקות והמוזיאונים בישראל. העונה הרביעית הייתה פרויקט משותף עם Centro per le Antichita e la Storia dell'Arte del Vicino Oriento האיטלקי. ש' ייבין ניהל את כל העונות. חפירות נוספות נערכו בשנים 1985, 1987 ו-1988 כדי להרחיב את השטח שנחפר על ידי ש' ייבין ולהעריך מחדש את הרצף הסטרטיגרפי.

ממצאים:

  • פסגת האקרופוליס שימשה כבית קברות בתקופה הפוסט-ביזנטית, עם כמאתיים קבורות שהתגלו מהתקופה הערבית הקדומה ועד המאה השבע-עשרה.
  • בחפירות התגלו שרידים עתיקים בשתי הטרסות המקיפות את האקרופוליס. לחפירה נבחרו מספר אזורים, החושפים רבדים אדריכליים והיסטוריים שונים.
  • במדרון האקרופוליס התגלו ארבע מערכות ביצורים משולבות. הגבוה ביותר מבין המערכות הללו היה בעל שער המוביל לכיכר עיר בתוך העיר.
  • הריבוד באזור חשף כמה רבדים מהתקופות ההלניסטית, הפרסית והברזל. ראוי לציין כי בשכבה V מתקופת הברזל III (המאה השביעית לפני הספירה) היו שרידים של שלושה מבנים גדולים, חצרות ושברי ידיות קנקנים מוטבעות בטביעות למלך.

מקורות

Stern, Ephraim-New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land new-Israel Exploration Society (2008)