תל שרע

ערך בהקמה

  תל גדול בנגב הצפוני, בגדתו הצפונית של נחל גרר, בעבר זוהה עם צקלג המקראית

ויקיפדיה