בית אל

עיר בגבול בנימין ואפרים. כיום מזוהה עם ח' ביתין.