חדרך

עיר מלוכה סורית-אנטולית השוכנת על אתר המכונה בימינו תל אפיס בצפון סוריה. ראשיתה בתקופות הפרהיסטוריות ובתקופת הברונזה. בתקופת הברזל היתה בירתה של ממלכה המכונה בכתובת כחזרק או חטריקה, בירת ממלכת לחטי או לע'ש. השם חדרך מוזכר בספר זכריה יחד עם דמשק ומזוהה עם העיר הזו. העיר נכבשה בשנת 738 לפנה"ס על ידי האשורים.

היסטוריה של תל אפיס באתר משלחת החפירה האיטלקית