תל הדר

תל הדר הוא אתר קטן (1.6 דונם) השוכן בחוף המזרחי של הכנרת ולאורך הכביש הראשי המוביל מבשן בדרום לגליל. האתר התגלה במהלך סקר הגולן ב-1968, ונחפר בשנים 1987 עד 1995 על ידי משה כוכבי עבור פרויקט ארץ גשור.

במקום זוהו שש שכבות חורבן. שכבה הראשונה (שכבה VI) מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת I. רמת העיסוק המשמעותית ביותר היא שכבה IV, המתוארכת למאה האחת-עשרה. הארכיטקטורה של תקופה זו מעידה על כך שהאתר תפקד כמרכז אדמיניסטרטיבי מלכותי של ממלכת גשור. לאחר תקופה של נטישה, המקום יושב במאות התשיעית-השמינית לפני הספירה בבתים פרטיים (שכבות III-I).