תל פולג

ערך בהקמה

תל פּוֹלֵג הוא תל עתיק בקרבת אודים, בתחומי שמורת שער פולג, דרומית לשפך נחל פולג.

תל פולג הוא האתר הארכיאולוגי הכולל עיר מבוצרת מתקופת הברונזה התיכונה. האתר נהרס ברובו על ידי מחצבה מודרנית. הפתח המקורי ברכס הכורכר נעשה בתקופת הברונזה, ונפתח מחדש בתקופה הרומית

התל היה מיושב ברציפות החל מתקופת הברונזה התיכונה ועד לתקופה הרומית. במהלך תקופת הברונזה התיכונה עברה פולג תהליך משמעותי של ביצור, שבמסגרתו נבנתה בה מצודה מוקפת חפיר בצִדה הצפוני של העיר. מצודה זו היוותה חלק ממערך הגנת הגבול הצפוני של ממלכת אפק הקדומה. החל מתקופת הברונזה המאוחרת, דרך התקופה הישראלית ועד לתקופה הפרסית התקיים במקום יישוב פרזות

ויקיפדיה